تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - واشردولول

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - واشردولول

واشــر دو لوله وسیله ایست که مابین ســولجر و مهره قرار مي گیرد و از جنس آهن با ضخامت8 تا 10 میلی مترساخته مي شود که توسط پرسهاي سنگین عملیات شکل دهي روي آن انجام شده و اندازه واشر دو لوله بر حسب فاصله محور به محور سولجرها ساخته مي شود که بطور استاندارد این فاصله 100 سانتي متر است .

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - واشردولول