تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - نبشی پانچ شده

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - نبشی پانچ شده

دربرخی از موارد،مثلا درگوشه هایی که زیبایی آن مدنظر نمی باشد از نبشی پانچ شده به عنوان کنج بیرونی استفاده می شود،دراین حالت کنج قطعه ی بتنی تیز بوده وگوشه های پانل ها کاملالب به لب هم قرارمی گیرند.

تجهیزات قالب بندی مدولاربتن - نبشی پانچ شده